Jdi na obsah Jdi na menu
 


Geometrie

18. 10. 2007
Rozvoj geometrické a prostorové představivosti, chápání základních geometrických pojmů

Rozvoj geometrické a prostorové představivosti vyžaduje dostatek podnětů k činnostem, ve kterých je zapojeno co nejvíce smyslů. Jsou to např. úlohy vyžadující diferenciaci tvarů, orientaci v rovině, skládání, kreslení, doplňování, stavby z krychlí nebo dalších těles, práce se sítěmi těles, využívání symetrií apod.
 

Prostorovou orientaci můžeme nacvičovat pomocí různých konstruktivních her.
Např. Dítěti ukazujeme obrázky a ptáme se, co je nahoře, dole, vpravo, uprostřed, vpředu, vzadu apod. Ptáme se na vztahy mezi předměty na obrázku, na vzájemné umístění předmětů.
Dítě pošleme na chvíli za dveře. Zatím schováme ve třídě poklad (bonbon). Dítě zavoláme zpět do třídy a dáváme mu povely, kterým směrem se má pohybovat (např. dva kroky rovně, krok vlevo, tři kroky vpravo apod.). Takto ho nasměrujeme až k pokladu.
 
Pokud má dítě problémy s představivostí geometrických tvarů, necháme je vystřihovat geometrické útvary z  papíru, vybarvovat je.

Žáci se naučí správně užívat pojmy bod, přímka, úsečka, polopřímka, rovina, trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh, kružnice.

Naučí se správně držet tužku při rýsování přímky a úsečky, správně používat pravítko a trojúhelník, naučí se rýsovat přesně a čistě.

Od počátku dbáme na to, aby žáci užívali pojmy správně a nefixovali si nesprávné představy. 

Při pozorování obrázků žáky nenásilně vedeme k tomu, aby si uvědomili, jak náš zrak realitu zkresluje, a dbáme na to, aby si žáci uvědomili rozdíl mezi kreslením viděného a rýsováním „matematické reality“.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář