Jdi na obsah Jdi na menu
 


Měkké a tvrdé souhlásky

14. 1. 2008

Měkké a tvrdé souhlásky

Postup výuky

V hodině českého jazyka si mají žáci procvičit vyvozené měkké a tvrdé souhlásky.Výuka bude probíhat na čtyřech stanovištích ve skupinách po čtyřech žácích, kde budou obálky se zadanými úkoly.

Hodinou bude žáky provázet kocourek Bonifác.Jedním ze stanovišťbude počítač vzadu ve třídě, kde vždy jedna skupina bude řešit zadaný úkol.

Očíslované obálky s úkoly ale musí žáci nejprve najít poschovávané ve třídě.

Motivace

Na úvod se naučíme básničku

Byla černá kočka,

měla velká _________,

čtyři bílé tlapky

a na tlapkách ___________.

Uviděla myšku,

hop, a myš je v __________.

Poté najdou všechny obálky, které kocour Bonifác poschovával. Rozdělí se do předem určených skupin a řeší postupně zadané úkoly. Po jejich splnění se přesunou na jiné stanoviště a pokračují v řešení dalších úkolů.

BYLA ČERNÁ KOČKA, ve které mají děti doplnit vhodná slova tak, aby se báseň rýmovala.

OBÁLKA Č.1

Hledejte dvojice slov, které k sobě patří. V každém slově doplňte

i,í/y,ý. Písmenka u slov pište do tajenky tak, jak jdou dvojice postupně za sebou.

K

ch__tř__ A mot__lc__

M

ráno j__m U sn__dan__

N

ch__t__l O žác__

N

kn__žk__ E j__ř__n__

R

dva barevn__ Í motork__

D

dlouh__ O představen__

T

vzácné medvěd__ O z prout__

M

pavuč__n__ E z kn__hovn__

N

von__c__ Y řet__zek

N

ř__d__t__ I T__ch__

P

koš__k__ O kožeš__n__

M

d__vadeln__ Í št__ku

C

tajenka:

J__ndř__ch U na zd__

Vysvětlete přísloví.Zdůvodněte psaní

i,í / y,ý v přísloví

OBÁLKA Č.2

Hledejte slova s

i,í / y,ý po měkkých souhláskách, která jsou ukryta v kuřátku. Vybarvěte je a zapište na linky.

OBÁLKA Č.3

Práce u počítače. Žáci plní úkol ve výukovém programu Slabikář.

Dalším úkolem dětí je správně doplnit i,í/ y ý. Hvězdy,do kterých děti doplní i,í vybarví červeně, zbylá vybarví modře.

Š Í P

T O T I Ž

K Ř Í DA

C Í L

D Í T Ě

Ř Í K A D L O

T Í Ž N M Í Ř Í W

N N Á Š Í D L Í D A K

I E N Í D P D Í K K R

C N I P E I Ř Í P R Á T

Á Í J Y Š Ř Č E Š Í Č E

D I V Á K T K Í D D Í

D N I C Á O K L Í T

Č I S T Í C Í L A K Š

U T I J N T

O L D Í J

OBÁLKA Č.4

VĚT

_

D_VK

A

TET

HN_ZD _

O

ST_

N

D_

D_MK

A

BOT_

PĚKN

_

D_CH

AT

T_DE

N

SKLEN_

CE

SN_H

KLÁD

_

KVĚT_

NA

DŽBÁN

_

Žáci, kteří splní všechny čtyři úkoly, si na závěr hodiny mohou namalovat kocoura Bonifáce tak, jak si ho představují.

Závěrečná hodnotící zpráva

Název práce Měkké a tvrdé souhlásky

Zaměření, cíle práce Procvičení učiva

Věk žáků 7- 8 let

Využití v předmětu / činnosti Český jazyk, Prvouka, Výtvarná výchova

Stručný postup a průběh praktických činností se žáky Viz.výše

Vlastní hodnocení úspěšnosti a reakcí žáků Vyučovací hodina se žákům líbila, zejména úkol, který řešili na počítači.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář