Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řešení slovních úloh

18. 10. 2007
Slovní úlohy

Řešení slovních úloh je pro děti velmi náročné, neboť vyžaduje uvědomělé pochopení textu úlohy a aktivní pochopení operace, která vede k řešení slovní úlohy. Při řešení slovních úloh nejde jen o získání výsledku, ale mnohem důležitější je nalezení správné cesty, kterou se dítě k výsledku dostane.
Řešení slovních úloh může být pro děti problematické z těchto důvodů:
  1. Pokud má dítě problémy s čtením, neumí si přečíst s porozuměním text slovní úlohy a nepostihne ani význam, ani matematickou stránku úlohy.
  2. Pokud má dítě problémy s psaním, dělá mu problémy zapsat zadání úlohy a příkladu pro výpočet.
  3. Někdy dítě není schopno postihnout vztahy mezi veličinami zadanými ve slovní úloze a mezi veličinami hledanými.
Děti zpravidla snadněji zvládnou jednoduché slovní úlohy, ve kterých ze dvou zadaných čísel počítají třetí, avšak potíže jim dělají složené slovní úlohy s více operacemi. Děti často místo uvědomělého rozboru úlohy usuzují na použití příslušných operací velmi zajímavými způsoby. Např.:„ Když je zadání krátké, sčítám, když je dlouhé, odčítám.“„Vyzkouším všechny operace, jedna třeba vyjde.“„Podívám se na výsledek a potom uhodnu, co s tím.“„Zapíšu si všechna čísla, která jsou v zadání, a pak mezi ně vložím nějaká znaménka.“

Aby děti zvládly řešení složených slovních úloh, musí se naučit uvědoměle a s pochopením řešit slovní úlohy jednoduché, tj. slovní úlohy, ve kterých se vyskytuje jedna operace.
Žákům, kteří mají problémy s čtením, může učitel pomoci přečtením zadání úlohy. Také můžeme dítěti předložit zjednodušené zadání úlohy pouze s nezbytnými údaji.
 
Při řešení slovních úloh je nezbytné respektovat určitý postup, který dětem napomůže v orientaci ve slovních úlohách.

  1. Provedeme rozbor slovní úlohy. Přitom je vhodné postupovat od otázky: Co máme vypočítat? Co je zadáno? Které údaje potřebujeme k odpovědi na otázku?
  2. Úlohu graficky znázorníme.
  3. Zdůrazníme volbu početní operace a zdůvodníme, proč volíme právě tuto operaci.
  4. Zapíšeme příklad.
  5. Příklad vypočítáme.
  6. Provedeme zkoušku správnosti.
  7. Vyslovíme nebo zapíšeme odpověď.
Slovní úlohy by měly být pro děti přitažlivé svými náměty. Měly by obsahovat činnosti dětem blízké, mohou vycházet z reality, mohou se dramatizovat apod. Děti si mohou slovní úlohy vytvářet samy.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Slovní úloha

(Dana, 11. 3. 2010 18:08)

Tak jsem se to pokusila spočítat. Je to 238 nohou. Ale možná jsem se spletla. Je to dobře?

pivo

(kriduf, 11. 3. 2010 17:40)

je to blbost bnhdkjsghtuiwr h huidhfu

slovni uloha

(petr, 25. 9. 2009 8:48)

v autobuse se veze 7devcat,kazde devce ma7ruksaku,v kazdem ruksaku je 7velkych kocek,kazda kocka masebou 7malych kocicek, kolik nohou je v autobuse/ridic se nepocita\